Dette koster medlemskapet i Nobio

Norsk bioenergiforening
Nobio jobber med produksjon av biobrensel fra skog og avfall til energi i form av varme, kraft og drivstoff. Foto: VEnti views/Unsplash

Norsk Bioenergiforening (Nobio) har sendt ut årets medlemsfaktura.


Har du ikke fått den? Gi oss beskjed på post@nobio.no.

Medlemskontigent beregnes ut fra siste års omsetning i den juridiske enheten som er medlem. Dersom dette oppfattes som åpenbart urimelig, kan styret flytte et medlem fra en kontingentgruppe til en annen.

Gruppe 1
35 000 kr
Bedrifter med omsetning over 25 millioner kroner.

Gruppe 2
24 000 kr
Bedrifter med omsetning mellom 15 og 25 millioner kroner.

Gruppe 3
12 000 kr
Bedrifter med omsetning mellom 5 og 15 millioner kroner.
Bransjerelaterte medlemsorganisasjoner

Gruppe 4
6 000 kr
Bedrifter med omsetning under 5 millioner kroner.
Kommuner og andre offentlige etater, NGOer, skoler mv.

Gruppe 5
1 500 kr
Nystartede bedrifter i etableringsåret og første kalenderår etter oppstart. Unntatt er bedrifter som oppnår mer enn 5 millioner kroner i omsetning i etableringsåret eller året etter.
Bedrifter uten bioenergiomsetning.
Private bioenergientusiaster

Nobio er interesseorganisasjonen for norsk bioenerginæring. Vi arbeider for økt bærekraftig bruk og lønnsom utnyttelse av bioenergi i Norge. Nobio har i dag rundt 120 medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av biobrensler, til leveranse av energi og drivstoff.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.