Category: Politikk

Ny styringsavtale med Enova – en dreining mot klima og teknologiutvikling
15 des

Ny styringsavtale med Enova – en dreining mot klima og teknologiutvikling

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i dag en ny styringsavtale om forvaltningen av midlene

Solid grunnlag for biodrivstoffproduksjon fra norske ressurser
05 des

Solid grunnlag for biodrivstoffproduksjon fra norske ressurser

Lørdag 3. november ble regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF enige om statsbudsjettet 2017. Enigheten

Regjeringens bioøkonomistrategi  lansert
29 nov

Regjeringens bioøkonomistrategi lansert

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringas bioøkonomistrategi på Borregaard i Sarpsborg samtidig

DiBK skjerper kravet til vannbåren oppvarming
01 jul

DiBK skjerper kravet til vannbåren oppvarming

I mars ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet DiBK om å oppheve veiledningen til TEK10 § 14-4 annet ledd

Overleverte grønt veikart for skog- og trenæringen
21 jun

Overleverte grønt veikart for skog- og trenæringen

Skog- og trenæringen har utarbeidet et veikart for grønn konkurransekraft som et innspill til regjeringens

Energikrav til bygg – oppfølging av vedtak i Stortinget
09 jun

Energikrav til bygg – oppfølging av vedtak i Stortinget

Nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10) ble innført fra 1. januar 2016, med

Stortinget endrer byggteknisk forskrift (TEK)
20 mai

Stortinget endrer byggteknisk forskrift (TEK)

Minst 60 % av varmebehovet i bygg over 1000 kvadratmeter må dekkes av annet enn

Avgjørende setning i TEK-veileder fjernet
03 mar

Avgjørende setning i TEK-veileder fjernet

Direktoratet for byggkvalitets veiledning til § 14-4 om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer ble i

Behov for 1,7 mrd. liter biodrivstoff årlig frem mot 2030
29 feb

Behov for 1,7 mrd. liter biodrivstoff årlig frem mot 2030

Mandag 29. februar mottok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen "Grunlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029" fra Kystverket, Statens

Grønn skattekommisjon: Veibruksavgift på biodrivstoff
10 des

Grønn skattekommisjon: Veibruksavgift på biodrivstoff

Grønn skattekommisjon vil redusere avgiftsfordelen til fornybart drivstoff Utslippene fra veitrafikk økte med nesten 30 pst.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.