Stor vekst for biovarmeanlegg i landbruket

Foto: ETA Norge

1708 gårder har så langt bygd bio­varmeanlegg. Satsing på biovarme gir både økt sysselsetting og verdi­skaping, skrives det i Nationen der det vises til Henriette Vivestads masteroppgave om klimagassutslipp og sysselsetting fra biovarmeanlegg i landbruket. 

– Gårdsbruk som satser på biovarmeanlegg blir en stadig viktigere del av energiforsyningen i Norge, sier Øyvind Halvorsen, spesialrådgiver i Innovasjon Norge Bioøkonomi til Nationen.

Han opplyser at Innovasjon Norge gjennom Bioenergiprogrammet i perioden 2003 til og med 2017 har gitt støtte til hele 1705 gårsvarmeanlegg, 214 bioanlegg for varmesalg og 34 veksthus.- Planlagt produksjon i gårdsvarmeanleggene utgjør til sammen 206,3 GWh. Tilsvarende tall for varmesalgsanleggene er 172,1 GWh og for veksthus 26,7 GWh, sier Halvorsen som er programansvarlig for Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge.

15 prosent vekst

Bioenergiprogrammet skal stimulere til økt bruk av fornybare energikilder og Innovasjon Norge gir investeringsstøtte til gårdsvarmeanlegg der bønder og skogeiere kan søke.- Formålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme, sier Halvorsen.

Varmeanlegg er fyrkjel beregnet på ved, flis, halm, pellets eller briketter som brensel – og koblet til et vannbårent varmesystem.

– I 2016 søkte 73 gårdbrukere om støtte til gårdsvarmenanlegg i næring. I 2017 økte antallet søkere til 86, sier Halvorsen.

Det betyr 15 prosent vekst siste året. Halvorsen regner med at vinterens sprengkulde vil føre til enda flere søkere i år.

– Økte strømpriser gjør også at stadig flere bønder vurderer gårdsvarmeanlegg, sier Halvorsen.

For støtte til anlegg for varmesalg er det krav om at minst 50 prosent av eierandelen i varmeanlegget skal være hos eiere av landbrukseiendom. Det betyr at også mange gårdbrukere er involvert i bioanlegg for varmesalg

Økt sysselsetting

Henriette Vivestad har i sin mastergradsoppgave ved NMBU undersøkt 122 varmesalgsanlegg, og slår fast at disse anleggene gir både økt sysselsetting og betydelig verdiskaping i distriktene.

– Undersøkelsen viser at salg av varme gir positiv økonomi for bedriftene og en vesentlig klimagassreduksjon fra fossile kilder, sier Vivestad.

Med masteroppgaven ønsket hun også å se på hvilke og hvor store ringvirkninger som følger av investering og drift av varmesalgsanleggene.

– De 122 varmesalgsanleggene førte til 76 årsverk i perioden før igangsetting og 43 årsverk årlig til drift og vedlikehold, sier Vivestad.

Totalt har Innovasjon Norge gitt investeringsstøtte på 128,5 millioner kroner til de 122 varmesalgsanleggene.

– Det betyr at for hver million Innovasjon Norge har gitt ut i støtte er det blitt 0,59 nye årsverk i perioden før igangsetting av anleggene og 0,33 løpende årsverk til drift og vedlikehold, sier Vivestad.

Med planlagt produksjon på 183,8 GWh og en gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad på 42273 kroner er den årlige verdiskapingen beregnet til 73,8 millioner kroner.

– Dette tilsvarer en årlig verdiskaping på 410 000 kr/GWh, sier Vivestad til avisen.

Les hele saken på Nationens sider her. 

Relevante linker:

Innovasjon Norges bioenergiprogram

Faktaark om flis og flisfyring

Illustrasjoner om skogbruket og tømmerstokken

 

Bli den første til å kommentere på "Stor vekst for biovarmeanlegg i landbruket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*