Program

PÅMELDING

Program

09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen

Massevirke og flismarkedet er i bevegelse – status og utsikter

Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

ISO-standarder for brenselflis – praktiske tilpasninger ved kjøp og salg

Tord K. Rindal, Oplandske Bioenergi

10:30

Kaffepause

11:00

El-filter på små og mellomstore biovarmesentraler – teknologi, renseeffekt og økonomi

Helge Syver Holte, Bioland

Ny gjødselvareforskrift – nye regler for tilbakeføring av aske

Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, Norges Skogeierforbund

12:00

Lunsj

13:00

Vedlikehold og rensing av varmevekslere

Tor Arne Hæg, Heat-Con Varmeteknikk

Noen metoder og rutiner for effektiv rensing av fjernvarmenettet

Peter Bækgaard, Hydro-X

14:00

Kaffepause

14:30

Nytt fra Nobio

Martin S. Kristensen, Nobio

Fyrbøterforum – små og store utfordringer i biovarmeanlegget

Tiltak for å senke returtemperaturen og optimaliserer varmeleveransene i nær-/fjernvarmenettet

Eigil Søndergaard, Vardar Varme

Hva er riktig fliskvalitet?

Jan Egil Tillereggen, Klæbu Bioenergi

Regelmessig driftsoppfølging og vedlikehold av kjelanlegg – noen sjekkpunkter

Erik Nilssen, Bioenergi

16:00

Oppsummering og slutt