Program

Påmelding

Tirsdag 28. mai 2019 arrangerer Nobio seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Program

09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen

Redusert råstofftilgang i flismarkedet – status og langsiktig trend

Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

Økt brenselfleksibilitet – aktuelle tekniske tilpasninger i varmesentralen

Foredragsholder invitert

10:30

Kaffepause

11:00

Vedlikehold og optimalisering av interne transportsystemer i varmesentralen 

Eigil Søndergaard, Vardar Varme

Datasikkerhet og sikring av styringssystemene

Knut Finstad, Eidisva Bioenergi

12:00

Lunsj

13:00

Sikkerhet i energisentraler

Stine Belgum Torstensen, Norsk Energi

Beredskap for rask igangkjøring av anlegget ved uhell og driftstans

Arild Dahlberg, Akershus Energi Varme

14:00

Kaffepause

14:30

Optimalisering av styringssystemene – noen erfaringer

NN, Statkraft Varme

Nytt fra Nobio

Daglig leder i Nobio

Brenseltilgang og markedsutsikter – hvordan sikre tilgang på flis?

Paneldiskusjon med:

Odd Egil Reinås, Bioenergy

Jan Topstad Norsk Bioenergi

Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

Alle deltakerne på seminaret inviteres til å delta i diskusjonen

16:00

Oppsummering og slutt