Regjeringen har vedtatt forbud mot fossil fyringsolje

Foto: Klima- og miljødepartementet, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Regjeringen har nå vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte fossil oljefyring med fornybar oppvarming.

 
– Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Forbudet er beregnet å redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig, i gjennomsnitt over perioden 2016-2035. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

I fjor offentliggjorde regjeringen et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg) fra 2020. Regjeringen sendte samtidig på høring en tilleggsregulering med forslag om å utvide oljefyrforbudet til å gjelde også oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger fra 2020. Tilleggshøringen finner du her.

Etter å ha vurdert høringsinnspillene har regjeringen nå vedtatt at forbudet også skal omfatte bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket fra 01.01.2025, og av midlertidige bygninger fra 01.01.2020. Høringen har vist at det for driftsbygninger i landbruket kan være spesielle utfordringer med å skifte oppvarmingsløsning, blant annet fordi behovet for effekt kan være spesielt stort i perioder, skriver departementet. En utsatt frist vil gi byggeierne i landbruket nødvendig tid til å finne de riktige fornybare oppvarmingsløsningene. Det gis også utsatt frist til 1.1.2025 for sykehusbygg med døgnkontinuerlig pasientbehandling.

Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

Gjør tiltak i dag

Enova kan gi støtte til privatpersoner for fjerning av oljetanken dersom de samtidig erstatter den med en væske-til-vann varmepumpe, luft-til-vann varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe. Konvertering til fjernvarme godkjennes også. I 2018 kan privatpersoner få inntil 50 000 kroner i støtte, ved bytte av oljefyren med en fornybar varmeløsning. Støttebeløpet har blitt doblet i 2018 for å få fart på utfasingen av oljefyrer. Støttesatsene går tilbake til normalt nivå i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Enova tilbyr også støtte til fjerning av oljekamin, så lenge den erstattes av en varmepumpe, vedovn eller pelletskamin.

For landbruket finnes det i dag gode løsninger for å erstatte oppvarming ved hjelp av fossil fyringsolje og man kan bla. søke støtte til bioenergianlegg gjennom Verdiskapingsprogrammet for landbruket (Bioenergiprogrammet) som forvaltes av Innovasjon Norge. Det er ingen grunn til å vente til 2025 med å fase ut fossil fyring. 

Video som demonstrerer bioenergi i praksis: 

 

Les forskriften her.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringen har vedtatt forbud mot fossil fyringsolje"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*