Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Scandic Oslo Airport Hotel 
4. mai 2017

Seminaret arrangeres av 

 

 

 

 
 

Vel møtt til årets driftsseminar på Gardermoen!

Informasjon Program Påmelding

 

 

Program 2017

09:00

Registrering, kaffe

09:30

Velkommen

EU-direktiv for røykgassutslipp fra mellomstore anlegg – nye og strengere utslippskrav for norske anlegg – status og mulige konsekvenser for bransjen

Martin S. Kristensen, Nobio

Tekniske installasjoner og driftsløsninger for å tilfredsstille de nye utslippskravene

Mats Rosenberg, Bioen

10:30

Kaffepause

11:00

Rutiner for kontroll av tykkelsen på stålkonstruksjoner i kjelanlegg

Arve Elvebach, Norsk Energi

Feiing av biokjeler med infralyd gir økt virkningsgrad og reduserte feiekostnader

Anders Aspell, INFRAFONE

12:00

Lunsj

13:00

Bioolje til backup/spisslast – kvaliteter, holdbarhet og tilgjengelighet

Hanne Kristoffersen, MBP Bio Production AS 

Økt digitalisering – forenklet drift i varmesentralen

Bjørnar Bakken & Ivar Morten Hansen, Siemens

14:00

Kaffepause

 

Fyrbøterforum - små og store utfordringer i varmesentralen

Innledere:

Arild Dahlberg, Akershus Energi

Jørn Erik Simonsen, Eidsiva Energi

Roald Bodding, Eidskog Næringservice KF

16:00

Oppsummering og slutt

 

Informasjon Program Påmelding

 


  

  
 
Medlem av: