Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng

Foto: Norges Skogeierforbund

Et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog. Skogeierforbundet har i samarbeid med Statskog og NORSKOG utarbeidet et helt nytt hefte om hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen. 

– Skogen spiller en sentral rolle i klimasammenheng gjennom opptak og lagring av CO2. I tillegg kan trevirke erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres. For eksempel stål og betong. På den måten kan vi bruke skogen for å reduseres klimagassutslippene, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

Et bærekraftig skogbruk hvor det satses på økt produksjon, hogst og bruk av trevirke vil være et viktig bidrag i klimakampen. Til tross for dette pågår det en kontinuerlig diskusjon i media om bruk eller vern av skog er det beste for klimaet.

‐ Med utgangspunkt i forskning og litteratur om skogens rolle i klimasammenheng har skognæringen derfor laget et hefte med tittelen «Skog – en viktig del av klimaløsningen», sier Aarø.

Heftet inneholder blant annet informasjon om biobrensel og bioenergi og er utformet for beslutningstakere og folk flest.

Last ned heftet her:

«Skog – en viktig del av klimaløsningen».

Kilde: Norges Skogeierforbund.

Bli den første til å kommentere på "Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*