NyheterØker el-avgiften

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett  for 2019 foreslått å redusere el-avgiften med 1 øre/kWh, sammenlignet med prisjustert sats. Det vil si at den…