Nyheter

12/05 2017, 16:46
5,2 TWh fjernvarme i 2016
23/03 2017, 12:24
Prediktor Instruments vant Bioenergy Innovation Award 2017

Bioenergy Innovation Award 2017 ble tildelt Prediktor Instrument AS under CenBios sluttkonferanse 13. mars 2017. Fra venstre: Per-Olav Rusås, Mari-Ann Akerjord, Bård Hansen (alle fra Prediktor Instruments) og rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit. Foto: Håkon Sparre.

Prediktor Instruments mottok Bioenergy Innovation Award 2017 under FME CenBios sluttkonferanse på Ås den 13.-14. mars.

De fikk prisen for en av sine nyeste innovasjoner, måleinstrument Spektron Biomass som måler fuktighet i treflis på en rask, effektiv og nøyaktig måte ved hjelp av nærinfrarød spektroskopi (NIR).

Prisen ble delt ut av NMBU-rektor Mari Sundli Tveit og i sin begrunnelse sier juryen bla. at «langsiktig og målrettet arbeid har resultert i et instrument for hurtig og nøyaktig måling av fuktighet i biobrensel. Dermed kan den tradisjonelle målemetoden som tar 48 timer erstattes med en prosedyre som tar et par minutter. Dette er en teknologi som gjør at man kan sette kvalitetskrav, og den vil bidra til profesjonalisering av bioenergibransjen."

Bioenergy Innovation Award

Bioenergy Innovation Award er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som ble introdusert av FME CenBio i 2011. I juryen sitter representanter fra Norges ForskningsrådNorsk Bioenergiforening (Nobio), Innovasjon NorgeEnovaNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og SINTEF. I 2016 var det Antec Biogas som vant prisen og andre tidligere vinnere er Edvard Karlsvik (SINTEF), Cambi AS, Solør Bioenergi, Mjøsen Skog (som representant for ALLMA-gruppen) og Vincent Eijsink (NMBU).

Les mer om prisen her.

Eller mer om CenBios sluttkonferanse og prisutdelingen på SINTEFs sider.

20/03 2017, 10:08
IEA og mer enn 125 forskere mobiliserer for bioenergi
17/03 2017, 17:49
Deler av skogen kan gå til biodrivstoff
16/03 2017, 14:50
Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff
24/02 2017, 11:48
Rekordår for bruken av biodrivstoff i Sverige
15/02 2017, 10:01
CenBio sluttkonferanse, 13.-14. mars
13/02 2017, 11:45
Vinn-vinn: Utforsking av nye tverrfaglige forretningsidéer mellom bioenergi-, olje- og gassindustri
09/02 2017, 11:00
Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff
01/02 2017, 13:03
Verdikjeden Skog og Tre med innspill til statsbudsjettet 2018
27/01 2017, 18:48
Bioenergy Innovation Award 2017 - Kandidater søkes
18/01 2017, 09:35
Innovasjon Norge med oppdaterte tilskuddssatser for 2017
20/12 2016, 10:31
Våre folkevalgte er ikke dumme. De har satt seg inn i saken og de forstår skogens verdikjede
15/12 2016, 14:12
Halverer utslipp til lokallufta med fornybar diesel!
15/12 2016, 12:58
Ny styringsavtale med Enova – En dreining mot klima og teknologiutvikling
05/12 2016, 11:17
Solid grunnlag for biodrivstoffproduksjon fra norske ressurser
02/12 2016, 13:40
Nord-Europa største biogassfabrikk på Skogn – Et bevis på grønn omstilling 
29/11 2016, 16:30
Regjeringens bioøkonomistrategi lansert
25/11 2016, 10:59
BKKs første flisbaserte nærvarmeanlegg
25/11 2016, 10:51
Statkraft Varme selger fjernvarmeanleg til Klæbu Bioenergi AS
04/10 2016, 09:57
Sparer millioner med bioenergi
04/10 2016, 09:44
Ny bioenergisentral i Kråkstad
30/08 2016, 09:39
Ny styreleder i Biozin AS
30/08 2016, 09:29
Innovasjon Norge øker maks tilskuddsbeløp for gårdsvarmeanlegg
08/08 2016, 14:24
Studiereise til München: Bioenergi i landbruket, fiskerinæringen og treindustrien
01/07 2016, 18:04
DiBK skjerper kravet til vannbåren oppvarming
21/06 2016, 16:56
Biovarme sørger for økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp
21/06 2016, 09:59
Overleverte grønt veikart for skog- og trenæringen
10/06 2016, 13:21
EMIL-prisen 2016 til Hafslund Varme AS
09/06 2016, 09:04
Energikrav til bygg – oppfølging av vedtak i Stortinget
09/06 2016, 08:54
Norsk Energi fyller 100 år!
09/06 2016, 08:19
Antec Biogas vinner av Bioenergy Innovation Award
26/05 2016, 23:32
Nytt forskningssenter for biodrivstoff
20/05 2016, 13:16
Preem etablerer virksomhet i Norge
20/05 2016, 12:59
Forventer stor vekst i biogass-etterspørsel
20/05 2016, 11:49
Stortinget endrer byggteknisk forskrift
25/04 2016, 16:01
Omklassifisering av biodrivstoff basert på palmeoljerester
19/04 2016, 17:45
Fra skog til metall og drivstoff - nytt industrisamarbeid på Follum
15/03 2016, 08:14
Enova forenkler støtten til varmesentraler
11/03 2016, 17:02
Nortura Rudshøgda inngår kontrakt med Oplandske Bioenergi om kjøp av prosessdamp
03/03 2016, 20:18
Avgjørende setning i TEK-veileder fjernet
02/03 2016, 22:52
Bioenergidag på Grønt Fagsenter Hvam, 16. mars
29/02 2016, 14:52
Behov for 1,7 mrd. liter biodrivstoff årlig frem mot 2030
19/02 2016, 10:42
Ny rapport om landbruk og klimaendringer
01/02 2016, 13:19
Kandidater til Bioenergy Innovation Award
01/02 2016, 10:37
Kurs på Energigården våren 2016
18/01 2016, 10:59
Innovasjon Norges faktaark for 2016 er lagt ut på Nobios sider
15/01 2016, 21:16
Bygdeutviklingsprisen 2015 til Tor Oxhovd Svalesen
11/01 2016, 10:12
Riktige tall for svevestøv fra vedfyring?
23/12 2015, 21:27
Miljøvernpris til Hordaland Bioenergi
10/12 2015, 15:08
Grønn skattekommisjon: Veibruksavgift på biodrivstoff
07/12 2015, 10:39
Aurskog satser for fullt på miljøvennlig bioenergi
01/12 2015, 10:23
Miljøvarme Hadeland selger 1 MW pelletskjel
30/11 2015, 09:02
Nye pilotanlegg for biogass
07/11 2015, 13:59
Husk å melde deg på Bioenergidagene og en av de spennende studieturene nå!
27/10 2015, 18:28
Selvmål fra NVE om nye energikrav til bygninger
08/10 2015, 21:33
ECO-1 Sørger for fornybar diesel til folket
07/10 2015, 22:48
Statsbudsjettet - Avgift på fossil fyringsolje må opp
01/10 2015, 20:30
Vegbruksavgiften borte for biodrivstoff!
15/09 2015, 14:09
Presentasjoner fra Nobios HMS-seminar den 14. september
19/05 2015, 23:21
Nobios innspill til høring om nye energikrav i bygg (TEK 15)
14/05 2015, 23:22
Presentasjoner fra driftsseminaret den 11. mai er nå lagt ut
24/03 2015, 16:59
Endret konklusjoner i NVE-rapport
17/03 2015, 16:31
NVE rapport på villspor!
13/03 2015, 08:31
Biovarmesentralen på Råholdt offisielt åpnet av Ola Elvestuen
03/03 2015, 09:25
Suksess for nytt fjernvarmeprodukt - byggvarme
16/02 2015, 18:31
Nye energikrav er lagt ut på høring!
16/02 2015, 17:34
Statkraft og Södra oppretter biodrivstoffselskap!
13/02 2015, 10:27
Nytt fjernvarmeanlegg basert på skogsflis
12/02 2015, 06:30
Sterk økning av biovarme i landbruket
02/02 2015, 09:59
Behold oljefyren! Oljekjel + Biofyringsolje = 100% fornybar energi
30/01 2015, 09:28
Nobio søker daglig leder og ildsjel
29/01 2015, 07:06
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
28/01 2015, 10:57
Bioenergiprogrammet - nye faktaark for 2015
26/01 2015, 21:32
Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen
23/01 2015, 09:41
Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2015
22/01 2015, 10:28
SKOG22 - en strategi for fremtiden, eller for skrivebordsskuffen?
21/01 2015, 12:24
EU´s regelverk fører til økt utslipp
21/01 2015, 08:46
Biokull kan gi inntil 25 nye arbeidsplasser
19/01 2015, 15:35
BiFFiO - Et eksempel på industriell symbiose
19/01 2015, 15:15
Søker kandidater til Bioenergy Innovation Award!
23/12 2014, 14:41
Salgstatisikk for pellets 2013
04/12 2014, 09:14
En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk - ny rapport
21/11 2014, 13:07
Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff!
11/11 2014, 11:57
Første bio-flyvninger i Norge dag!
11/11 2014, 11:30
BIODRIVSTOFF – viktig for klima og etablering av fornybarindustri
09/11 2014, 11:41
Krf arbeider for grønt skifte!
03/11 2014, 16:38
Nobios innspill til Stortingets Finanskomitè
03/11 2014, 14:45
Presentasjonene fra årets driftsseminar er lagt ut!
08/10 2014, 13:00
Statsbudsjett for grønn omstilling?
08/10 2014, 12:30
Nordic Baltic Bioenergy 2015 - Call for papers
08/10 2014, 12:25
Grønne avskrivninger kun for vindkraft?
22/09 2014, 15:10
Alt som kan lages av olje kan lages av tre!
15/09 2014, 09:22
Nytt bioenergianlegg i Farsund kommune
10/09 2014, 21:56
Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi?
04/09 2014, 14:54
Modulvogntogordningen blir permanent
03/09 2014, 15:12
SKOG22-arbeidsrapportene på høring
26/08 2014, 07:43
Energigården og The Energy and Resources Institute i India har opprettet The Energy Farm Internation
16/08 2014, 14:03
Samarbeidet mellom Moelven Bioenergi og Tine gir stor reduksjon i klimagassutlipp.
17/06 2014, 09:49
Viken Skog og Arbaflames planlegger produksjon av biokull på Treklyngen
16/06 2014, 13:06
Verdikjedesamarbeidet og Nobio møter Næringskomitéen
16/06 2014, 12:25
Tømmer i fóret
04/06 2014, 11:52
Statens miljøsatsing ved offentlige innkjøp er i fare - opprop
27/05 2014, 22:20
Globalt nettverk av energigårder
22/05 2014, 10:41
Verdens lengste flyvning på biodrivstoff
22/05 2014, 10:20
Store muligheter innen bioenergi - World Bioenergy 2014
19/05 2014, 15:11
Nytt laboratorium for bioraffineri
19/05 2014, 15:06
Bioeneriproduksjon kan dobles
19/05 2014, 15:02
Tofte kan sikre seg 500 statsmillioner
15/05 2014, 11:26
Ny rapport - Bioenergi i Norge
15/05 2014, 11:09
Södra og Statkraft vil samarbeide om biodrivstoff
14/05 2014, 23:04
Revidert statsbudsjett 2014
12/05 2014, 10:30
Omstilling til fornybar energi møter motstand
08/05 2014, 09:06
Presentasjonene fra årets bioenergidager er lagt ut!
08/05 2014, 09:00
Se bildene fra årets bioenergidager!
09/04 2014, 09:26
Sverige øker omsetningspåbudet
01/04 2014, 10:42
Innovasjonspris til Mjøsen Skog!
13/03 2014, 14:47
Alle presentasjonene fra konferansen "Fly med norskprodusert biodrivstoff i 2020!" er lagt ut
10/03 2014, 14:23
Fly med grønt biodrivstoff i 2020
10/03 2014, 11:30
Svenskesug etter norsk søppel
10/03 2014, 10:55
Varmepumper kan medføre lokale utslipp
06/03 2014, 15:31
Solør Bioenergi ekspanderer kraftig
10/02 2014, 10:40
Fjernvarmen spiller en viktig rolle i det norske energisystemet
06/02 2014, 10:10
Foreløpige tilrådninger fra SKOG22
04/02 2014, 15:27
Pellets og bioolje er et godt alternativ når oljefyren skal ut!
04/02 2014, 13:34
Boeing utfordrer oljeselskapene med nytt biodrivstoff
03/02 2014, 11:00
Biomasse i form av pellets er et godt alternativ når oljefyr skal fases ut!
22/01 2014, 13:07
Energisystemgrense i byggteknisk forskrift
21/01 2014, 16:27
Jessheim kan bli varmet med pellets
21/01 2014, 15:23
Kandidater til Bioenergy Innovation Award 2014
21/01 2014, 15:06
Energiflisordningen er borte - konsekvenser og muligheter
20/01 2014, 14:40
Bioenergi og varmepumper bidro mest til at fornybarmålet ble nådd
13/01 2014, 10:06
Håpet er lysegult for biodrivstoff!
18/12 2013, 12:32
Frp får ros for hopp i avgifter på diesel
18/12 2013, 10:18
Markedsrapport for pellets og briketter 2012
17/12 2013, 13:47
Nobio inviterer medlemmer til lederseminar om energiflisordningen
09/12 2013, 14:47
Til topps med biobrensel - ECO-1 Bioenergi er årets gasellevinner
04/12 2013, 13:17
Bortfall av energiflisordningen svekker bioenergisatsningen
21/11 2013, 09:38
Nyhetsbrev fra Pemco Trepellets
20/11 2013, 15:35
Energiflisordningen avvikles
19/11 2013, 10:04
Eco-1 Bioenergi og Oplandske Bioenergi er gasellebedrifter 2013
15/11 2013, 14:51
Vellykket konferanse om bioøkonomi!
12/11 2013, 12:55
Nobios innspill til Statsbudsjettet for 2014
08/11 2013, 16:07
Hønefoss fjernvarme starter strømproduksjon på Follum
08/11 2013, 16:01
Oplandske Bioenergi AS kjøper fjernvarmeanlegg på Eidsvoll
01/11 2013, 12:40
Offisiell åpning av Statkrafts fjernvarmeanlegg i Ås
01/11 2013, 12:20
Nobios innspill til Direktoratet for Byggkvalitet
29/10 2013, 13:16
- Fjernvarme skal gi energimerket A
14/10 2013, 15:56
Statsbudsjettet for 2014 - Retningen er riktig, men farten er for liten!
14/10 2013, 15:51
Nobio deltar i strategigruppe for å styrke skognæringen - SKOG22
02/10 2013, 14:36
Endringer i energiloven på høring
02/10 2013, 14:23
Økodesignforordningen
23/09 2013, 10:03
Krever at ny regjering satser på skog- og trenæringen
04/09 2013, 13:19
Regjeringen vil endre energimerket for fjernvarme
03/09 2013, 13:47
Strategiseminar hos Nobio
03/09 2013, 13:33
Høringsuttalelse -Fjernvarmereguleringen
05/07 2013, 15:02
Rapport fra virkeligheten: Bioenergi er effektivt!
03/07 2013, 10:07
Nytt nummer av Bioenergi ut i dag
02/07 2013, 10:08
Tofte – en mulighet?
01/07 2013, 09:43
Protokoll fra Nobio årsmøte 2013
27/06 2013, 13:53
Norsk biovarme er konkurransedyktig
19/06 2013, 14:24
Ny styreleder i Nobio
07/06 2013, 12:20
Viken Skog avslutter Tofte-prosessen
04/06 2013, 15:34
Klart for Skog og Tre 2013
04/06 2013, 12:55
Andre generasjons biodrivstoff fra tømmer
30/05 2013, 14:25
Closing Statement - Nordic Baltic Bioenergy 2013
23/05 2013, 11:29
Presentasjonene fra årets bioenergidager er lagt ut!
04/05 2013, 10:35
Nasjonal Transportplan - lite fokus på omlegging til fornybart biodrivstoff
03/05 2013, 11:11
Passivhus må revurderes
03/05 2013, 10:30
Solør Bioenergis 11 anlegg selges til Pareto-kunder
02/05 2013, 15:48
Flisproduksjon og markedet for skogsbrensel på Østlandet
02/05 2013, 09:50
Nok et løftebrudd for biodrivstoff
19/04 2013, 08:55
Bioenergiforeningen etterlyser strategi for bionæringene etter Tofte-nedleggelse
08/04 2013, 11:19
Hva kan vi bruke tømmerstokken til?
02/04 2013, 15:14
Statlig skogsindustri må til
20/03 2013, 14:39
EXIT Tofte - Södra Cell Tofte legges ned
20/03 2013, 11:40
TEK10
12/03 2013, 15:06
Programmet for juskurset er nå lagt ut på våre hjemmesider.
26/02 2013, 20:01
Høringsuttalelse – krav til biodrivstoff og flytende biobrensel
13/02 2013, 15:23
Skaper varme med kvist og flis
13/02 2013, 12:54
Energiflistilskudd er populært – men uforutsigbart!
05/02 2013, 13:46
Bioenergy Innovation Award - Kandidater søkes
25/01 2013, 15:42
54 organisasjoner og tre fylkesordførere krever klimakutt i Nasjonal Transportplan
25/01 2013, 15:36
Uten bioenergi ville strømnettet gått i svart!
08/01 2013, 16:13
Høring – endringer i energiloven og energilovforskriften
08/01 2013, 16:10
Konsesjonskraft, fjernvarme og en kommunes elektrisitetsforbruk til alminnelig forsyning.
04/01 2013, 09:08
Ny medarbeider i Nobio
19/12 2012, 13:33
Nobio ønsker god jul og godt nytt år
19/12 2012, 13:26
Pemco ser dobling i det norske pelletsmarkedet
29/11 2012, 00:26
Nobio klager til NRK
08/11 2012, 20:40
Årsmøte
02/11 2012, 17:48
Bioenergisatsingen må styrkes!
30/10 2012, 17:25
Tønsberg kommunale eiendom velger miljøenergi til Ringshaug skolene
24/10 2012, 17:38
Forskrifter om fornybar energiproduksjon i Europa
17/10 2012, 17:46
Alternativt brennstoff til kullkraftverk
17/10 2012, 17:43
Forbud mot gamle vedovner i 2022
12/06 2012, 17:53
Regionalisering av Bioenergiprogram gir mindre bioenergi!
11/06 2012, 17:47
Klimaforliket gir forhåpning om mer bioenergi!
07/06 2012, 17:45
MemfoFACT får stippend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse


 

  
 
Medlem av: