Nyheter

15/06 2017, 13:29
Regjeringen innfører forbud mot fossil fyringsolje fra 2020
12/05 2017, 16:46
5,2 TWh fjernvarme i 2016
23/03 2017, 12:24
Prediktor Instruments vant Bioenergy Innovation Award 2017
20/03 2017, 10:08
IEA og mer enn 125 forskere mobiliserer for bioenergi
17/03 2017, 17:49
Deler av skogen kan gå til biodrivstoff
16/03 2017, 14:50
Klimaeffekt og kostnader ved mer biodrivstoff
24/02 2017, 11:48
Rekordår for bruken av biodrivstoff i Sverige
15/02 2017, 10:01
CenBio sluttkonferanse, 13.-14. mars

Etter 8 år med aktiviteter, arrangerer FME CenBio – Bioenergy Innovation Centre – sluttkonferanse 13.-14. mars 2017 på NMBU, Ås. Konferansen er åpen for alle interesserte og påmelding finner du her.

Programmet er som følger:

  • Status og de viktigste forskningsresultatene.
  • Brukerpartnernes erfaringer.
  • Internasjonale trender.
  • Studenter og innovasjoner.
  • Spinoff-prosjekter fra CenBio.
  • Bruk av CenBio-resultatene i fremtiden.

Bioenergy Innovation Award 2017 vil også deles ut på konferansen.

13/02 2017, 11:45
Vinn-vinn: Utforsking av nye tverrfaglige forretningsidéer mellom bioenergi-, olje- og gassindustri
09/02 2017, 11:00
Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff
01/02 2017, 13:03
Verdikjeden Skog og Tre med innspill til statsbudsjettet 2018
27/01 2017, 18:48
Bioenergy Innovation Award 2017 - Kandidater søkes
18/01 2017, 09:35
Innovasjon Norge med oppdaterte tilskuddssatser for 2017
20/12 2016, 10:31
Våre folkevalgte er ikke dumme. De har satt seg inn i saken og de forstår skogens verdikjede
15/12 2016, 14:12
Halverer utslipp til lokallufta med fornybar diesel!
15/12 2016, 12:58
Ny styringsavtale med Enova – En dreining mot klima og teknologiutvikling
05/12 2016, 11:17
Solid grunnlag for biodrivstoffproduksjon fra norske ressurser
02/12 2016, 13:40
Nord-Europa største biogassfabrikk på Skogn – Et bevis på grønn omstilling 
29/11 2016, 16:30
Regjeringens bioøkonomistrategi lansert
25/11 2016, 10:59
BKKs første flisbaserte nærvarmeanlegg
25/11 2016, 10:51
Statkraft Varme selger fjernvarmeanleg til Klæbu Bioenergi AS
04/10 2016, 09:57
Sparer millioner med bioenergi
04/10 2016, 09:44
Ny bioenergisentral i Kråkstad
30/08 2016, 09:39
Ny styreleder i Biozin AS
30/08 2016, 09:29
Innovasjon Norge øker maks tilskuddsbeløp for gårdsvarmeanlegg
08/08 2016, 14:24
Studiereise til München: Bioenergi i landbruket, fiskerinæringen og treindustrien
01/07 2016, 18:04
DiBK skjerper kravet til vannbåren oppvarming
21/06 2016, 16:56
Biovarme sørger for økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp
21/06 2016, 09:59
Overleverte grønt veikart for skog- og trenæringen
10/06 2016, 13:21
EMIL-prisen 2016 til Hafslund Varme AS
09/06 2016, 09:04
Energikrav til bygg – oppfølging av vedtak i Stortinget
09/06 2016, 08:54
Norsk Energi fyller 100 år!
09/06 2016, 08:19
Antec Biogas vinner av Bioenergy Innovation Award
26/05 2016, 23:32
Nytt forskningssenter for biodrivstoff
20/05 2016, 13:16
Preem etablerer virksomhet i Norge
20/05 2016, 12:59
Forventer stor vekst i biogass-etterspørsel
20/05 2016, 11:49
Stortinget endrer byggteknisk forskrift
25/04 2016, 16:01
Omklassifisering av biodrivstoff basert på palmeoljerester
19/04 2016, 17:45
Fra skog til metall og drivstoff - nytt industrisamarbeid på Follum
15/03 2016, 08:14
Enova forenkler støtten til varmesentraler
11/03 2016, 17:02
Nortura Rudshøgda inngår kontrakt med Oplandske Bioenergi om kjøp av prosessdamp
03/03 2016, 20:18
Avgjørende setning i TEK-veileder fjernet
02/03 2016, 22:52
Bioenergidag på Grønt Fagsenter Hvam, 16. mars
29/02 2016, 14:52
Behov for 1,7 mrd. liter biodrivstoff årlig frem mot 2030
19/02 2016, 10:42
Ny rapport om landbruk og klimaendringer
01/02 2016, 13:19
Kandidater til Bioenergy Innovation Award
01/02 2016, 10:37
Kurs på Energigården våren 2016
18/01 2016, 10:59
Innovasjon Norges faktaark for 2016 er lagt ut på Nobios sider
15/01 2016, 21:16
Bygdeutviklingsprisen 2015 til Tor Oxhovd Svalesen
11/01 2016, 10:12
Riktige tall for svevestøv fra vedfyring?
23/12 2015, 21:27
Miljøvernpris til Hordaland Bioenergi
10/12 2015, 15:08
Grønn skattekommisjon: Veibruksavgift på biodrivstoff
07/12 2015, 10:39
Aurskog satser for fullt på miljøvennlig bioenergi
01/12 2015, 10:23
Miljøvarme Hadeland selger 1 MW pelletskjel
30/11 2015, 09:02
Nye pilotanlegg for biogass
07/11 2015, 13:59
Husk å melde deg på Bioenergidagene og en av de spennende studieturene nå!
27/10 2015, 18:28
Selvmål fra NVE om nye energikrav til bygninger
08/10 2015, 21:33
ECO-1 Sørger for fornybar diesel til folket
07/10 2015, 22:48
Statsbudsjettet - Avgift på fossil fyringsolje må opp
01/10 2015, 20:30
Vegbruksavgiften borte for biodrivstoff!
15/09 2015, 14:09
Presentasjoner fra Nobios HMS-seminar den 14. september
19/05 2015, 23:21
Nobios innspill til høring om nye energikrav i bygg (TEK 15)
14/05 2015, 23:22
Presentasjoner fra driftsseminaret den 11. mai er nå lagt ut
24/03 2015, 16:59
Endret konklusjoner i NVE-rapport
17/03 2015, 16:31
NVE rapport på villspor!
13/03 2015, 08:31
Biovarmesentralen på Råholdt offisielt åpnet av Ola Elvestuen
03/03 2015, 09:25
Suksess for nytt fjernvarmeprodukt - byggvarme
16/02 2015, 18:31
Nye energikrav er lagt ut på høring!
16/02 2015, 17:34
Statkraft og Södra oppretter biodrivstoffselskap!
13/02 2015, 10:27
Nytt fjernvarmeanlegg basert på skogsflis
12/02 2015, 06:30
Sterk økning av biovarme i landbruket
02/02 2015, 09:59
Behold oljefyren! Oljekjel + Biofyringsolje = 100% fornybar energi
30/01 2015, 09:28
Nobio søker daglig leder og ildsjel
29/01 2015, 07:06
Lom Biovarme sikrer lokal verdiskapning
28/01 2015, 10:57
Bioenergiprogrammet - nye faktaark for 2015
26/01 2015, 21:32
Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen
23/01 2015, 09:41
Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2015
22/01 2015, 10:28
SKOG22 - en strategi for fremtiden, eller for skrivebordsskuffen?
21/01 2015, 12:24
EU´s regelverk fører til økt utslipp
21/01 2015, 08:46
Biokull kan gi inntil 25 nye arbeidsplasser
19/01 2015, 15:35
BiFFiO - Et eksempel på industriell symbiose
19/01 2015, 15:15
Søker kandidater til Bioenergy Innovation Award!
23/12 2014, 14:41
Salgstatisikk for pellets 2013
04/12 2014, 09:14
En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk - ny rapport
21/11 2014, 13:07
Budsjettforliket gir incentiv til satsing på biodrivstoff!
11/11 2014, 11:57
Første bio-flyvninger i Norge dag!
11/11 2014, 11:30
BIODRIVSTOFF – viktig for klima og etablering av fornybarindustri
09/11 2014, 11:41
Krf arbeider for grønt skifte!
03/11 2014, 16:38
Nobios innspill til Stortingets Finanskomitè
03/11 2014, 14:45
Presentasjonene fra årets driftsseminar er lagt ut!
08/10 2014, 13:00
Statsbudsjett for grønn omstilling?
08/10 2014, 12:30
Nordic Baltic Bioenergy 2015 - Call for papers
08/10 2014, 12:25
Grønne avskrivninger kun for vindkraft?
22/09 2014, 15:10
Alt som kan lages av olje kan lages av tre!
15/09 2014, 09:22
Nytt bioenergianlegg i Farsund kommune
10/09 2014, 21:56
Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til bioenergi?
04/09 2014, 14:54
Modulvogntogordningen blir permanent
03/09 2014, 15:12
SKOG22-arbeidsrapportene på høring
26/08 2014, 07:43
Energigården og The Energy and Resources Institute i India har opprettet The Energy Farm Internation
16/08 2014, 14:03
Samarbeidet mellom Moelven Bioenergi og Tine gir stor reduksjon i klimagassutlipp.
17/06 2014, 09:49
Viken Skog og Arbaflames planlegger produksjon av biokull på Treklyngen
16/06 2014, 13:06
Verdikjedesamarbeidet og Nobio møter Næringskomitéen
16/06 2014, 12:25
Tømmer i fóret
04/06 2014, 11:52
Statens miljøsatsing ved offentlige innkjøp er i fare - opprop
27/05 2014, 22:20
Globalt nettverk av energigårder
22/05 2014, 10:41
Verdens lengste flyvning på biodrivstoff
22/05 2014, 10:20
Store muligheter innen bioenergi - World Bioenergy 2014
19/05 2014, 15:11
Nytt laboratorium for bioraffineri
19/05 2014, 15:06
Bioeneriproduksjon kan dobles
19/05 2014, 15:02
Tofte kan sikre seg 500 statsmillioner
15/05 2014, 11:26
Ny rapport - Bioenergi i Norge
15/05 2014, 11:09
Södra og Statkraft vil samarbeide om biodrivstoff
14/05 2014, 23:04
Revidert statsbudsjett 2014
12/05 2014, 10:30
Omstilling til fornybar energi møter motstand
08/05 2014, 09:06
Presentasjonene fra årets bioenergidager er lagt ut!
08/05 2014, 09:00
Se bildene fra årets bioenergidager!
09/04 2014, 09:26
Sverige øker omsetningspåbudet
01/04 2014, 10:42
Innovasjonspris til Mjøsen Skog!
13/03 2014, 14:47
Alle presentasjonene fra konferansen "Fly med norskprodusert biodrivstoff i 2020!" er lagt ut
10/03 2014, 14:23
Fly med grønt biodrivstoff i 2020
10/03 2014, 11:30
Svenskesug etter norsk søppel
10/03 2014, 10:55
Varmepumper kan medføre lokale utslipp
06/03 2014, 15:31
Solør Bioenergi ekspanderer kraftig
10/02 2014, 10:40
Fjernvarmen spiller en viktig rolle i det norske energisystemet
06/02 2014, 10:10
Foreløpige tilrådninger fra SKOG22
04/02 2014, 15:27
Pellets og bioolje er et godt alternativ når oljefyren skal ut!
04/02 2014, 13:34
Boeing utfordrer oljeselskapene med nytt biodrivstoff
03/02 2014, 11:00
Biomasse i form av pellets er et godt alternativ når oljefyr skal fases ut!
22/01 2014, 13:07
Energisystemgrense i byggteknisk forskrift
21/01 2014, 16:27
Jessheim kan bli varmet med pellets
21/01 2014, 15:23
Kandidater til Bioenergy Innovation Award 2014
21/01 2014, 15:06
Energiflisordningen er borte - konsekvenser og muligheter
20/01 2014, 14:40
Bioenergi og varmepumper bidro mest til at fornybarmålet ble nådd
13/01 2014, 10:06
Håpet er lysegult for biodrivstoff!
18/12 2013, 12:32
Frp får ros for hopp i avgifter på diesel
18/12 2013, 10:18
Markedsrapport for pellets og briketter 2012
17/12 2013, 13:47
Nobio inviterer medlemmer til lederseminar om energiflisordningen
09/12 2013, 14:47
Til topps med biobrensel - ECO-1 Bioenergi er årets gasellevinner
04/12 2013, 13:17
Bortfall av energiflisordningen svekker bioenergisatsningen
21/11 2013, 09:38
Nyhetsbrev fra Pemco Trepellets
20/11 2013, 15:35
Energiflisordningen avvikles
19/11 2013, 10:04
Eco-1 Bioenergi og Oplandske Bioenergi er gasellebedrifter 2013
15/11 2013, 14:51
Vellykket konferanse om bioøkonomi!
12/11 2013, 12:55
Nobios innspill til Statsbudsjettet for 2014
08/11 2013, 16:07
Hønefoss fjernvarme starter strømproduksjon på Follum
08/11 2013, 16:01
Oplandske Bioenergi AS kjøper fjernvarmeanlegg på Eidsvoll
01/11 2013, 12:40
Offisiell åpning av Statkrafts fjernvarmeanlegg i Ås
01/11 2013, 12:20
Nobios innspill til Direktoratet for Byggkvalitet
29/10 2013, 13:16
- Fjernvarme skal gi energimerket A
14/10 2013, 15:56
Statsbudsjettet for 2014 - Retningen er riktig, men farten er for liten!
14/10 2013, 15:51
Nobio deltar i strategigruppe for å styrke skognæringen - SKOG22
02/10 2013, 14:36
Endringer i energiloven på høring
02/10 2013, 14:23
Økodesignforordningen
23/09 2013, 10:03
Krever at ny regjering satser på skog- og trenæringen
04/09 2013, 13:19
Regjeringen vil endre energimerket for fjernvarme
03/09 2013, 13:47
Strategiseminar hos Nobio
03/09 2013, 13:33
Høringsuttalelse -Fjernvarmereguleringen
05/07 2013, 15:02
Rapport fra virkeligheten: Bioenergi er effektivt!
03/07 2013, 10:07
Nytt nummer av Bioenergi ut i dag
02/07 2013, 10:08
Tofte – en mulighet?
01/07 2013, 09:43
Protokoll fra Nobio årsmøte 2013
27/06 2013, 13:53
Norsk biovarme er konkurransedyktig
19/06 2013, 14:24
Ny styreleder i Nobio
07/06 2013, 12:20
Viken Skog avslutter Tofte-prosessen
04/06 2013, 15:34
Klart for Skog og Tre 2013
04/06 2013, 12:55
Andre generasjons biodrivstoff fra tømmer
30/05 2013, 14:25
Closing Statement - Nordic Baltic Bioenergy 2013
23/05 2013, 11:29
Presentasjonene fra årets bioenergidager er lagt ut!
04/05 2013, 10:35
Nasjonal Transportplan - lite fokus på omlegging til fornybart biodrivstoff
03/05 2013, 11:11
Passivhus må revurderes
03/05 2013, 10:30
Solør Bioenergis 11 anlegg selges til Pareto-kunder
02/05 2013, 15:48
Flisproduksjon og markedet for skogsbrensel på Østlandet
02/05 2013, 09:50
Nok et løftebrudd for biodrivstoff
19/04 2013, 08:55
Bioenergiforeningen etterlyser strategi for bionæringene etter Tofte-nedleggelse
08/04 2013, 11:19
Hva kan vi bruke tømmerstokken til?
02/04 2013, 15:14
Statlig skogsindustri må til
20/03 2013, 14:39
EXIT Tofte - Södra Cell Tofte legges ned
20/03 2013, 11:40
TEK10
12/03 2013, 15:06
Programmet for juskurset er nå lagt ut på våre hjemmesider.
26/02 2013, 20:01
Høringsuttalelse – krav til biodrivstoff og flytende biobrensel
13/02 2013, 15:23
Skaper varme med kvist og flis
13/02 2013, 12:54
Energiflistilskudd er populært – men uforutsigbart!
05/02 2013, 13:46
Bioenergy Innovation Award - Kandidater søkes
25/01 2013, 15:42
54 organisasjoner og tre fylkesordførere krever klimakutt i Nasjonal Transportplan
25/01 2013, 15:36
Uten bioenergi ville strømnettet gått i svart!
08/01 2013, 16:13
Høring – endringer i energiloven og energilovforskriften
08/01 2013, 16:10
Konsesjonskraft, fjernvarme og en kommunes elektrisitetsforbruk til alminnelig forsyning.
04/01 2013, 09:08
Ny medarbeider i Nobio
19/12 2012, 13:33
Nobio ønsker god jul og godt nytt år
19/12 2012, 13:26
Pemco ser dobling i det norske pelletsmarkedet
29/11 2012, 00:26
Nobio klager til NRK
08/11 2012, 20:40
Årsmøte
02/11 2012, 17:48
Bioenergisatsingen må styrkes!
30/10 2012, 17:25
Tønsberg kommunale eiendom velger miljøenergi til Ringshaug skolene
24/10 2012, 17:38
Forskrifter om fornybar energiproduksjon i Europa
17/10 2012, 17:46
Alternativt brennstoff til kullkraftverk
17/10 2012, 17:43
Forbud mot gamle vedovner i 2022
12/06 2012, 17:53
Regionalisering av Bioenergiprogram gir mindre bioenergi!
11/06 2012, 17:47
Klimaforliket gir forhåpning om mer bioenergi!
07/06 2012, 17:45
MemfoFACT får stippend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse


 

  
 
Medlem av: