Ny dansk børs for handel med bærekraftig flis til energisektoren

Foto: Line Venn, Norsk Skogbruk

Flis til kraftvarme- og varmeanlegg vil snart bli tilgjengelig i Danmark på samme måte som elektrisitet og gass handles på energibørser overalt i Europa. Fra primo 2018 vil det være mulig for danske kraft- og varmeanlegg å kjøpe bærekraftig flis på en organisert, uavhengig og standardisert energibørs, kalt BiomassPool.

BiomassPool matcher kjøps- og salgsbud fra leverandører og forbrukere i et handelssystem og børsen vil bidra til at det blir enklere for anleggene å sikre at brenselet de kjøper tilfredsstiller bransjens krav til bærekraft. Modellen baseres på de baltiske landenes biomassebørs, BaltPool som stiller sin handelsplattform til disposisjon.

Markedsaktørerne etterlyser et mer velfungerende marked

Bakgrunnen for utviklingen av en dansk energibørs for handel med flis kommer etter ønske fra flere av markedsaktørene. Flere kraftvarme- og varmeaktører har etterspurt et mer velfungerende og transparent marked etter modell av markedene for elektrisitet og gass. En organisert markedsplass med standardiserte vilkår og produkter vil gjøre det enklere for aktørene å gjennomføre handler på forskjellige kontraktsperioder og produkter, og bidra til at riktig markedspris oppnås. Samtidig er det et stort behov for å gjøre det enklere å sikre bærekraftig biobrensel i tråd med kravene i bransjen.

Det ble i juni 2016 inngått en bransjeavtale mellom Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for å stille økende krav til bærekraftig biobrensel i dansk kraft- og varmeproduksjon. Dette gjør at alle anlegg er pålagt å sikre en stigende andel bærekraftig flis for hvert år. Mellomstore og store anlegg er også forpliktet til å levere dokumentasjon for og rapportere at de har kjøpt bærekraftig biobrensel. BiomassPool har i samarbeid med   fått implementert kravene og standardene fra den danske bransjeavtalen på energibørsen. Det blir derfor mye enklere for bransjeaktørene å sikre seg bærekraftig flis når de handler på BiomassPool.

Enkel og effektiv konkurranse

På energibørsen prissettes både selve produktet flis samt transport. Prisen som kjøper og selger ender opp med i en kontrakt er en totalpris for flis levert til det enkelte anlegg. På børsen blir det mulig å handle forskjellige produkter og kvaliteter samtidig som kontraktene kan ha variabel varighet fra ukes- og månedskontrakter til kontrakter som strekker seg over kvartaler og år. Børsen har en ukentlig handelsdag der alle kontrakter handels. All handel foregår anonymt inntil kjøper og selger matches på en kontrakt.

For å godkjennes som trader på BiomassPool stilles det dokumentasjonskrav, spesielt når det kommer til sikring av bærekraft. 

BiomassPool er etablert av Kenneth Lykkedal og to andre investorer, alle med bakgrunn i energibransjen. Den litauiske samarbeidspartneren, BaltPool er primært eid av den litauiske systemoperatøren (TSO) og har drevet energibørs for handel med flis og pellets siden 2012.

Les mer på BiomassPools sider.

Bli den første til å kommentere på "Ny dansk børs for handel med bærekraftig flis til energisektoren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*