Nibio med nye faktaark om flisfyring

Foto: Nobio

På oppdrag fra Innovasjon Norge har NIBIO utarbeidet 11 nye faktaark om flisfyring.

Skog er en viktig kilde til fornybart råstoff. Flis er et viktig sortiment i miksen av ulike bioenergikilder for en fornybar fremtid. For mange bønder er flis en tilgjengelig energikilde som ikke konkurrerer med hverken matproduksjon eller tømmer til treforedling i form av papirproduksjon eller konstruksjonsvirke.Faktaarkene om flisfyring tar for seg hele verdikjeden – fra hogst og tørking i skogen til oppflising, lagring, tørking og selve fyringen.

– Flis til fyring utgjør en viktig del av bioenergisortimentet, påpeker forsker Simen Gjølsjø. I dag omsettes det cirka en million kubikkmeter skogsflis i Norge hvert år, men potensialet er mye større, sier Gjølsjø, som sammen med kollega Eirik Nordhagen, er forfattere av de nye faktaarkene om flisfyring.

– Råvarer fra skogen spiller en viktig rolle i en fornybar, sirkulær økonomi. Det er jo et mål å øke avvirkningen i Norge, og da vil bioenergi, og sortimenter slik som flis, bli enda viktigere, påpeker Gjølsjø.

Faktaarkene tar for ulike tema, slik som:

 • Viktige egenskaper i flisa som brennverdi, kjemisk innhold, egenvekt
 • Hva er aske og håndtering av aske
 • Lagring av virket for å oppnå best kvalitet
 • Hvilken fliskvalitet skal man ha?
 • Flishogging med ulike typer flishogger og solding
 • Binding av CO2
 • Økonomien i mindre flisfyringsanlegg
 • Forskjellige prinsipper for flisfyringsanlegg og varmedistribusjon
 • Ulike innmatingssystemer av fliskjelen
 • De nye internasjonale flisstandarder
 • Omregningsfaktorer mellom fastkubikkmeter og løskubikkmeter og brennverdier

Faktaarkene er tilgjengelig på: 
https://nibio.no/tema/skog/bruk-av-skog/bioenergi/brensel

Kilde: NIBIO

Bli den første til å kommentere på "Nibio med nye faktaark om flisfyring"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*