Miniseminar: Veien til et robust biobrenselmarked

Onsdag 25. april 2018 arrangerer Nobio miniseminar om veien til et robust brenselmarked på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Seminaret arrangeres dagen før Nobios seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg, og tar for seg vinterens situasjon i brenselmarkedet med tilgang, prisutvikling og tanker om fremtiden.

Seminaret avsluttes med en workshop før Nobios årsmøte og middag.

Benytt sjansen og bli med på seminaret eller ta full pakke og bli med på et todagers seminarmaraton med faglig påfyll, gode bransjekollegaer og spennnende diskusjoner.

PÅMELDING

12:00-13:00

Registrering og lunsj

13:00-13:10

Velkommen

Martin S. Kristensen, Nobio

13:10-13:35

Ressurstilgang og markedssituasjon for biobrensel i Nord-Europa

Gustav Melin, Svebio

13:35-13:55

Status for det norske biobrenselmarkedet – råstofftilgang, etterspørsel og priser

Dag-Viggo Benjaminsen, Stora Enso

13:55-14:25

Vekslende tilgang på brenselråstoff skaper usikkerhet i biovarmesektoren

Arild Dahlberg, Akershus Energi

Snorre Gangaune, Statkraft Varme

14:25-14:55

Kaffepause

14:55-15:10

Ny satsing på biobaserte produkter skaper økt etterspørsel i flismarkedet. Hvordan dekker vi etterspørselen til fornuftige priser?

Øyvind Rognstad, Borregaard

15:10-15:30

Hvordan vil utvikling av bioenergisektoren og treindustrien påvirke det norske flismarkedet?

Birger Solberg, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU

15:30-16:50

Workshop: Mulige tiltak for å utvikle et robust biobrenselmarked i Norge

Diskusjoner i grupper og presentasjoner i plenum

16:50-17:00

Oppsummering – veien videre

17:00

Slutt – Nobios årsmøte og deretter middag for de som ønsker det