Bli medlem

NoBio er en næringspolitisk interesseforening for norsk bioenerginæring og jobber for økt bruk og lønnsom produksjon av bioenergi i Norge. Vi har i dag ca. 150 medlemsvirksomheter.

Målrettet lobbyvirksomhet ovenfor Regjering og Storting er det viktigste vi gjør. Dette har resultert i en rekke tiltak gjennomført av myndighetene til fordel for bioenerginæringen i Norge. Det er likevel utfordringer og viktige saker å arbeide med i tiden fremover. En slagkraftig organisasjon for å ivareta bioenerginæringens interesser er derfor en nødvendighet.

Noen av fordelene ved medlemskap:

  • Deres medlemskap bidrar til bedre vilkår for din bioenergivirksomhet. Det gir Nobio ressurser til å drive aktiv lobbyvirksomhet for bioenergisektoren i Norge ovenfor relevante myndigheter.
  • Medlemmer får jevnlig næringsrelatert informasjon og markedsoppdateringer via Nobios webside, nyhetsmail eller lignende.
  • Din virksomhet registreres i Nobios bransjeregister med link til egne sider
  • Medlemskap gir tilgang til et relevant norsk og internasjonalt bioenerginettverk.
  • Nobios medlemmer er sikret invitasjon til rabatterte priser på Nobios arrangementer og konferanser.
  • Medlemskap gir tilgang på skadeforsikring og juridisk rådgivning til reduserte priser.  
  • Gjennom Nobioinnkjøp kan Nobio tilby alle sine medlemmer tilgang til en rekke storkundeavtaler som hvert enkelt medlem normalt sett er for liten til å oppnå alene.  Innkjøpssamarbeidet fremforhandler rabattavtaler innenfor produkter og tjenester som alle bedrifter trenger.


Prisen for medlemskap i Nobio for 2016:

 

  Kontingentsats Omfatter
Gruppe 1 30.000 kr Bedrifter med omsetning over 25 millioner kroner.
Gruppe 2 20.000 kr Bedrifter med omsetning mellom 15 og 25 millioner kroner.
Gruppe 3 10.000 kr

Bedrifter med omsetning mellom 5 og 15 millioner kroner.
Bransjerelaterte medlemsorganisasjoner

Gruppe 4 5.000 kr

Bedrifter med omsetning under 5 millioner kroner. 
Kommuner og andre offentlige etater, NGOer, skoler mv.

Gruppe 5 1.000 kr

Nystartede bedrifter i etableringsåret og første kalenderår etter oppstart. Unntatt er bedrifter som oppnår mer enn 5 millioner kroner i omsetning i etableringsåret eller året etter.
Bedrifter uten bioenergiomsetning.  
Private bioenergientusiaster


Kontingent beregnes ut fra siste års omsetning i den juridiske enheten som er medlem. Dersom dette oppfattes som åpenbart urimelig, kan styret flytte et medlem fra en kontingentgruppe til en annen. Bedrifter som oppnår mer enn 5 millioner kroner i omsetning i etableringsåret eller året etter, faller i gruppe 2.

Ønskes ytterligere informasjon, så er det bare å ta kontakt med Martin S. Kristensen på martin@nobio.no eller mob. 45 47 48 07.

 

 

  

  
 
Medlem av: