Jon Georg Dale åpnet nytt biovarmeanlegg på Rudshøgda

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet torsdag 5. oktober Oplandske Bioenergi sin nye bioenergisentral for levering av prosessdamp til Nortura Rudshøgda.

Nortura utvider sin virksomhet på Rudshøgda og trenger mer energi. Partene signerte en energikontrakt mars 2016 om leveranse av 10 GWh med damp. I løpet av sommeren og høsten 2016 bygget Oplandske Bioenergi energisentral og installerte teknikk for dampproduksjon. Dampen brukes i produksjonen ved næringsmiddelbedriften. Oplandske ser også for seg å kunne tilby fjernvarme på Rudshøgda i årene som kommer etter hvert som ny virksomhet etableres på næringsområdet.

Dette prosjektet startet med at Landbruksminister Lars Peder Brekk var til stede ved signering av intensjonsavtale mellom Nortura og Oplandske i 2008. Finanskrisen satte imidlertid en stopper for prosjektet den gangen. Nortura har i mellomtiden fokusert på energisparing og gjenvinning av spillvarme fra interne anlegg. Produksjonen øker på Rudshøgda og anlegget er nå utvidet med ca. 4500 kvadratmeter og 70 nye arbeidsplasser. Både ved slaktevirksomhet og foredling av kjøtt benyttes damp i prosessene.

Fabrikksjef Fred Bakkejord legger vekt på at Nortura ved å benytte bioenergi bidrar til redusert klimaavtrykk for kjøttet som kommer fra Rudshøgda. Alternativt ville bedriften brukt strøm og olje der det nå skal brukes bioenergi. Overgangen til bioenergi gjør at Nortura Rudshøgda reduserer utslippene med 90 %, tilsvarende ca. 1815 tonn CO2 ekvivalenter per år. Besparelsen tilsvarer det årlige utslippet fra 1200 fossildrevne personbiler.

Nortura er et bondeeid selskap

– Det er naturlig at selskapet bidrar til å øke etterspørselen etter biomasse som er et biprodukt fra gårdsskogbruket på Innlandet, sier Fred Bakkejord i en pressemelding. Energien skal produseres med ren skogsflis fra lokale leverandører i Ringsaker. Anlegget vil ved full drift forbruke 10 GWh som tilsvarer ca. 7500 m3 tømmer, eller 180 vogntog per år. Alternativt kunne Nortura bruke elkraft. Det er mye kraft på markedet i dag, men strøm vil komme til nytte på en lang rekke områder i årene som kommer når mest mulig fossil energi skal fases ut. Strøm vil derfor variere mer i pris enn bioenergi i den kontrakten Nortura har med Oplandske. Kontrakten skal løpe i 20 år. – Vi er svært fornøyde med at nåværende Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil forestå den offisielle åpningen av anlegget, legger han til.

Oplandske Bioenergi AS er meget tilfredse med prosjektgjennomføringen

– Fra første spadetak og frem til denne offisielle åpningen har alle involverte parter bidratt på en konstruktiv måte, sier daglig leder Einar Stuve.

– Vi fikk noen uforutsette utfordringer med plasseringen av bygget og presisjonskrav til gulv i flissilo, men så lenge alle er løsningsorientert i stedet for problemfokusert løses utfordringene i fellesskap. Anlegget startet prøveproduksjon i januar 2017 og har fungert 100 % hver dag siden. Innkjøringsfasen har vært svært uproblematisk, vi må spesielt berømme hovedleverandøren AKJ Energiteknik AB for solid arbeid, sier Stuve.

Det bygges færre bioenergianlegg nå enn for noen år siden, på tross av at fokuset på fornybare løsninger bare øker. Hovedårsaken til lavere aktivitet er lav oljepris, og tilgang på billig strøm.
– Oplandske er derfor stolte av å kunne levere ren fornybar energi til konkurransedyktige pris på Rudshøgda. Enova SF har bidratt med et vesentlig investeringstilskudd som gjør bioenergien konkurransedyktig på pris sier Stuve.

Oplandske Bioenergi AS med adresse Biri eier og drifter per i dag 21 biovarmeanlegg. I denne porteføljen er det fra før to dampanlegg, to anlegg som drives med fjernvarmekonsesjon, et større fjernvarme- og isproduserende anlegg og ytterligere 15 lokale varmesentraler. Selskapet vil levere ca.45 GWh i 2017. Oplandske Bioenergi er eiet med 36 % av Eidsiva Bioenergi AS, 36 % av Mjøsen Skog SA og resterende 28 % er fordelt på 96 småaksjonærer bestående av lokale allmenninger og skogeiere. Selskapet har en solid og ordnet økonomi med 39 % egenkapital og en resultatgrad i 2015 på 14 %.

Bli den første til å kommentere på "Jon Georg Dale åpnet nytt biovarmeanlegg på Rudshøgda"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*