Næringspolitikk

Nobio sin hovedoppgave er næringspolitisk påvirkning. Målrettet lobbyvirksomhet ovenfor regjering og Storting er det viktigste vi gjør. Dette har resultert i en rekke tiltak gjennomført av myndighetene til fordel for bioenerginæringen i Norge. Det er likevel utfordringer og viktige saker å arbeide med i tiden fremover. En slagkraftig organisasjon for å ivareta bioenerginæringens interesser er derfor en nødvendighet.

Nobio følger jevnlig med på høringer og svarer på vegne av næringen. Noen av innspillene sendt av Nobio i 2020 og 2021 er listet opp under (nyest først). De fleste innspill gitt med samarbeidende nettverk er ikke inkludert.