Halverer utslipp til lokallufta med fornybar diesel

Eco-1 åpner ny stasjon i Gamle Borgenvei 4 i Asker. Eco-1 tilbyr 2G Polar, en avansert fornybar diesel, som erstatter fossil diesel i alle dieselmotorer. Stasjonen er plassert sentralt, og vil være tilgjengelig for store deler av Askers befolkning.

Eco-1 bioenergi lanserte i 2015 en drivstoffkjede som gjør fornybar diesel tilgjengelig i Norge. Med første stasjon utplassert ved Holmen senter i Asker, åpner nå Eco-1 nok en stasjon i Asker for å nå flere av kommunenes innbyggere. Eco-1 leverer fra før til blant annet Asker kommunes egne kjøretøy, fra brannbiler til driftskjøretøy.

”Overgang til 2G Polar, fornybar diesel, gir alle dieselbileiere muligheten til å redusere klimagassutslipp med sin egen bil”, sier Geir H Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1. ”Med 1,2 millioner dieselbiler på norske veier vil et bytte til fornybar diesel gi øyeblikkelige utslippskutt og stor forbedring av lokal luftkvalitet. I tillegg tar en i bruk teknologi som er her nå, og små må være endel av klimaløsningen. Vi velger å levere enn 100% biobasert diesel da den gir best effekt på klimagasskutt. Den også er langt bedre enn fossil diesel på lokale utslipp,vinteregenskaper og snillere med motoren.”

”Vi er glade for det gode forholdet til Asker kommune, som tilrettelegger for gode miljøløsninger til sine innbyggere”, sier Henrik Testmann-Koch, salgssjef for stasjon i Eco-1. Det er et samarbeid med Asker Skiklubb om denne stasjonen i Gamle Borgenvei 4. Asker Skiklubb støtter miljøsatsingen med sine medlemmer, og Eco-1 får gitt tilbake til det gode arbeidet Asker Skiklubb gjør. ”Det er avgjørende for oss å få disse gode løsningene kjent”, sier Testmann-Koch, ”fornybar diesel til dieselbilen din, og biofyringsolje som gjør oljekjelen din lovlig også etter 2020”. Dette er god ressursutnyttelse, og fornybar energi erstatter fossil energi. Da når vi klimamålene.

Det grønne skiftet handler i stor grad om utfasing av fossilt drivstoff og om å ta i bruk fornybare alternativer. Eco-1 er av den klare mening at etterspørselen etter fornybart drivstoff skal tilfredstilles basert på bærekraftige råvarer. Eco-1 er sertifisert etter Fornybardirektivet. Produsentene Eco-1 henter produkt fra er også sertifisert, og driver således ikke i konflikt med miljøet eller matproduksjon. Vi stiller klare krav til biodrivstoffprodusentene på bærekraft i sine produkter, og opplever at det oppfattes positivt og at de leverer på kravene. Bioøkonomien vil bli en stadig viktigere bærebjelke for å opprettholde det norske velferdssamfunnet i årene som kommer. Eco-1 skal være en av de aktørene som skal bidra til vekst i norsk bioøkonomi.

Fakta

Fornybar diesel 2G POLAR er produsert av produsenter som er sertifisert etter Fornybardirektivet, og leverer miljøsertifisert produkt. Dette sikrer sporbarhet og klimanytte fra råvare til ferdigprodukt.
Eco-1 bygger ut en kjede med stasjoner som tilbyr fornybar diesel – enkelt og greit. Alle med dieselbil kan derfor kutte klimagassutslipp og redusere utslipp av partikler og skadelige stoffer til lokallufta.

Fakta om drivstoffet 2G Polar

2G Polar er et 100% fornybart drivstoff basert på biomasse.
Drivstoffet tåler kuldegrader ned mot minus 40 gr C. Vanlig vinterkvalitet er -34 gr C.
Drivstoffet tilfører ikke kretsløpet ny CO2 slik fossil diesel gjør, og motvirker mer CO2 inn i atmosfæren.
2G Polar holder teknisk standard EN15940, en høyere kvalitet enn fossil diesel (EN590).
Inneholder ikke svovel eller aromater.

Sammenlignet med fossil diesel er reduksjonen av utslipp på en helt ny bil:
Partikler: -33%
Nitrogenoksid: -9%
Karbonmonoksid: -24 %
Hydrokarbon: -30 %

På eldre biler er reduksjonen i utslipp opp til to ganger dette.

Bli den første til å kommentere på "Halverer utslipp til lokallufta med fornybar diesel"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*