Foreventer stor vekst i biogass-etterspørsel

En ny rapport fra Rambøll viser at man kan forvente en markant økning i etterspørselen etter biogass de kommende årene – hvis offentlige aktører fortsetter å gå foran.

Allerede finnes både teknologien og kapasiteten som trengs for å møte den forventede etterspørselen, og det kan bety både lavere klimautslipp, bedre byluft og nye arbeidsplasser.
– Siden biogass lages av avfall er det en svært god utnyttelse av ressurser. Ut fra produksjonen kommer det også en biorest/biogjødsel som kan erstatte kunstgjødsel eller brukes som jordforbedringsmiddel, forteller Linn Helland, direktør i Rambøll Energi i Norge i en pressemelding.

Offentlige aktører må gå foran

Markedsrapporten er utarbeidet i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo, og har sett på potensialet for biogass i Oslofjordsregionen. Konklusjonen er at markedet for det miljøvennlige drivstoffet vil øke markant frem til 2020.
Mesteparten av denne veksten vil skje innen busstransport, som allerede er det største bruksområdet for biogass. Om få år kan 47 prosent av de kollektive bussene i Oslo og Akershus gå på biogass, i tillegg til alle i Østfold og Vestfold. 

– Vi ser på disse estimatene som svært sannsynlige, og har faktisk vært litt konservative i rapporten, sier Helland.
– Men økningen avhenger av at offentlige aktører fortsetter å gå foran og drive frem utviklingen, slik for eksempel mange av de fylkeskommunale busselskapene allerede har gjort. For å få næringslivet med på laget må dessuten infrastrukturen for fylling av både biogass og naturgass bygges ut ytterligere. 

Stor overføringsverdi

Selv om rapporten ser på Østlandsområdet er det stor overføringsverdi til andre deler av landet, mener Helland.
– I Midt-Norge er det allerede ett stort biogass-anlegg i drift, og ett under utvikling. Trondheimsområdet ser ut til å bli neste region som satser på dette, og også i Stavanger har man vist stor interesse for biogass, forteller Helland.

Fakta:

Rapporten er utarbeidet på vegne av Biogass Oslofjord, som er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark.
Biogass dannes når organisk materiale brytes ned i oksygenfattige omgivelser, og kan dermed fremstilles av organisk næringsavfall, matavfall, kloakk og avfall fra landbruk.
Biogassen inneholder store deler metan, som også er den største bestanddelen i fossil gass. Kjøretøy tilpasset gass som drivstoff kan dermed bruke begge disse gasstypene, og veksle mellom dem etter behov og tilgang.
Per i dag finnes det 23 biogassanlegg i Oslofjordsregionen, som til sammen produserer en energimengde på 341 GWh. Dette er samme energimengde som 35 millioner liter med diesel.

Du finner rapporten «Biogass i Oslofjordregionen» her.

Bli den første til å kommentere på "Foreventer stor vekst i biogass-etterspørsel"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*