Ett steg nærmere nye utslippskrav for fyringsanlegganlegg på 1-50 MW

I forbindelse med implementeringen EU-direktiv (EU) 2015/2193 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg. Er det foreslått endringer i forurensningsforskriften kapittel 27. Disse endringen vil gjelde for anlegg i størrelsen 1-50 MW innfyrt energi.

Forskriftsendringen har nå vært på høring i to runder. Basert på siste høringsrunde oversendte miljødirektoratet sin anbefaling til Klima- og miljøverndepartementet nå i slutten av januar. Det er fortsatt ikke mulig å få svar på når vi kan forventet et endelig vedtak, men departementet opplyser til Nobio at Norge har søkt EFTA om nasjonal tilpasning på to av de punktene Nobio har spilt inn i høringsprosessen. Det ene gjelder utslippsgrensen for støv for anlegg på 1-5 MW og det andre gjelder tidspunktet for når regelverket skal tre i kraft.

Om direktivet blir implementert uten endringer betyr dette at det nye regelverket ikke bare vil gjelde for nybygg, men også umiddelbart for anlegg bygget etter 20. desember 2018. Nobios medlemmer har gitt tilbakemelding om at det er problematisk med endringer i regelverket uten at det gis nødvendig tid til tilpasning . Vi har derfor bedt om at denne grensen flyttes til 20. desember 2021. Miljødirektoratet har lyttet til dette og anbefalt at Norge søker EFTA om unntak fra direktivet på dette punktet, noe departementet nå har gjort.

Hovedtrekkene i det nye regelverket er nå kjent (se lenke til miljødirektoratet), men det er fortsatt uavklart om når de trer i kraft og hva utslippsgrensen for støv for anlegg på 1-5 MW blir. En hurtig avklaring på dette er viktig for alle som driver, eller har planer om å bygge, biofyringsanlegg. Nobio vil derfor følge saken tett på vegne av våre medlemmer.

Miljødirektoratets dokumenter i saken.

Bli den første til å kommentere på "Ett steg nærmere nye utslippskrav for fyringsanlegganlegg på 1-50 MW"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*