Dokumenter

 

Pris- og salgsstatistikk for pellets: 

Rapporter og annen nyttig informasjon


Faktaark om flisfyring (NIBIO)

Informasjonsark fra Innovasjon Norge 

Illustrasjoner

Nobio har sammen med Norges Skogeierforbund utarbreidet illustrasjoner av skogbruket og hvordan tømmerstokken nyttes til forskjellige formål. Prosjektet er støttet av Skogbrukets verdiskapingsfond og illustrasjonene er fritt tilgjengelige for alle som ønsker å benytte dem.

Skogbruket og tømmerstokken

 

Vedtekter og referater

Gjeldende vedtekter for Norsk Bioenergiforening (sist endret på ordinært årsmøte 08.07.2021) 

Protokoll – ordinært årsmøte 2021

Protokoll – ordinært årsmøte 2020

Protokoll – ordinært årsmøte 2019

Protokoll – ordinært årsmøte 2018

Protokoll – ordinært årsmøte 2017

Protokoll – ordinært årsmøte 2016

Protokoll – ordinært årsmøte 2015

 

Bioenergidagene – presentasjoner

Presentasjoner fra Bioenergidagene 2017 finner du her. (BD2017)

Presentasjoner fra Bioenergidagene 2018 finner du her. (BD2018)

Presentasjoner fra Bioenergidagene 2020 finner du her

Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg – presentasjoner

Presentasjoner fra Driftsseminaret 2020 finner du her. 

Presentasjoner og opptak fra Driftseminaret 2021 finner du her