Dokumenter

 

Pris- og salgsstatistikk for pellets:

 

Rapporter

 

Informasjonsark fra Innovasjon Norge

 

Illustrasjoner

Nobio har sammen med Norges Skogeierforbund utarbreidet illustrasjoner av skogbruket og hvordan tømmerstokken nyttes til forskjellige formål. Prosjektet er støttet av Skogbrukets verdiskapingsfond og illustrasjonene er fritt tilgjengelige for alle som ønsker å benytte dem.

Skogbruket og tømmerstokken

 

Bioenergidagene 2017 – presentasjoner

Presentasjoner fra Bioenergidagene 2017 finner du her.