Ukategorisert


Bioenergi som klimakur

Miljødirektoratet overleverte i dag (31.01.20) sin rapport til regjeringen om hvordan Norge skal kunne kutte sine klimagassutslipp, i ikkekvotepliktig sektor, med 45 prosent innen 2030….