Biogass

Gårdsbiogass Norge

Sammen med Norsøk etablerer Nobio forum for interessenter i biogass på gårdsbruk. Forumet er i første omgang et treårig prosjekt som vil bestå av aktiviteter…