Økt bruk av avanset biodrivstoff

Avansert biodrivstoff utgjorde om lag 40 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018, en økning fra året før. Det totale salget av biodrivstoff…Nytt fra Europa