Innovasjon Norge med oppdaterte tilskuddssatser for 2017

Innovasjon Norge har nylig kunngjort årets endringer i tilskuddssatsene for 2017.
Satsene er nå:

  • Maksimal tilskuddssats for varmesalgsanlegg øker fra 40 % til 45 %, maksimalt 8 MNOK. Solceller kan også inngå der dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Tidligere gjalt dette bare solvarme og varmegjenvinning.
  • Gårdsvarmeanlegg næring kan støttes med inntil 33 % og maks 1 MNOK. Der biobrenselanlegg bygges i tilknytning til utbygging av ny driftsbygning med varmebehov, kan maksimalt tilskudd økes med kr. 50 000. I tillegg til solvarme- og varmegjenvinningsanlegg kan nå også solcelleanlegg inngå der dette inngår som en del av fyringsanlegget.
  • Gårdsvarmeanlegg til boligformål kan støttes med inntil kr. 40 000 for ved- og halmfyringsanlegg og 50 000 for flisfyrte anlegg. Solcelle- og solvarmeanlegg kan inngå når dette kobles sammen med varmeanlegget.
  • Lager- og tørkeanlegg for brenselsflis kan støttes med inntil 25 %. Støtten gis etter reglene for bagatellstøtte.
  • Biovarmeanlegg i veksthus kan støttes med inntil 35 %. Maksimal effekt for biokjel er 2 MW og dersom det ikke er inngått tidligere forstudie eller forprosjekt kan kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser inkluderes.
  • Biogass-, kraft/varme- og biokullanlegg kan støttes med inntil 45 %, maksimalt 8 MNOK.

Utover økte satser for en del av programmene er det nytt av året med støtte til solcelleanlegg når dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Den tidligere støtteordningen for biogass er også utvidet til å omfatte kraft/varme (CHP) og produksjon av biokull.

Les mer på Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge sine sider.

Bli den første til å kommentere på "Innovasjon Norge med oppdaterte tilskuddssatser for 2017"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*